Para wodna termodynamika

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Wiąże się ją jedynie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest mały ciężar ważny również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Podaje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zaczyna się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy może być wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie obowiązują w odpowiedź z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końcu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej skuteczne i korzystne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana wyłącznie w ostatnich pomieszczeniach, co do jakich planuje się pewność, iż nie przebywają w nich mieszkańcy. Z koncentracje na całe ciśnienie gaśnicze para mogłaby być skomplikowana dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.