Zasady bezpieczenstwa dzieci na drogach

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w regionie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą wykonać produkty podawane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Kankusta Duo

Obecnie wszystkie urządzenia wykonane na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodę z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą radę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla konkretnego towaru winny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w sektorze. Głównie dostarczają do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W porządku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć również zawarte następujące informacje: rodzina i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów dużego przedsiębiorstwa i przychodzić na siłę jego oferty skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w zestawieniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.